anslutdignu2

Projekt: Väg 952, Lägerbacken - Österås

Sollefteå stadsnät kommer under 2020 att påbörja byggnation av fiberstomnät från Långsele till Österås. Vi har fått bidragspengar för att bygga ortssammanbindande nät, alltså nät från punkt A till punkt B men ej för kundanslutningar.

Vi kommer ändå att göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för anslutning för er som har en fastighet längs sträckan. Det innebär att de som vill ansluta sig kommer få en anslutningspunkt på stomstråket vid väg 952 till vilken de själva får ombesörja grävning från egen fastighet.
Karta