aktuellt

FÖRTYDLIGANDE AV UTSKICK

Senaste dagarna har vi skickat ut markavtal till berörda fastighetsägare efter sträckorna Junsele - Ramsele, Nordankäl - Strömnäs, Ramsele - Västvattnet, Forsås - Sörmoflo/Norrmoflo utanför Näsåker samt Graningebruk - Östergraninge. Då det uppstått en del frågor och förvirring kring dessa utskick av markavtal gör vi detta förtydligande om vad som gäller.
För att komma åt alla fastigheter som ska anslutas är det på vissa ställen nödvändigt att vi måste passera andra fastigheter, och det är dessa som nu fått utskick. I dessa fall vill vi teckna ett så kallat markavtal med fastighetsägaren/fastighetsägarna för upplåtelse av marken där fiberkabeln ska förläggas. Ett sådant avtal reglerar Sollefteå stadsnäts/Sollefteå kommuns rätt att ha kabeln i backen samt vilka villkor som gäller för stadsnätet och ägaren av fastigheten.
Utskicket har alltså inget med den egna grävningen på egen fastighet att göra. Man ska gräva enligt tidigare utskickad karta.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på
markavtal_fortydligande