aktuellt

NCC gräver i Graninge

Till dig som ska ansluta din fastighet i Graninge till Sollefteå stadsnäts fibernät:
Bredband4
Som tidigare meddelats har leveransen i Graninge förskjutits då vi hamnade i ett läge där ny prisförfrågan på grävningen skulle göras. Efter en lång och utdragen process är det nu klart att NCC Sverige AB fått uppdraget att förlägga fiber på sträckan Graningebruk – Östergraninge.
NCCs tidsplan sträcker sig från oktober i år till slutet på september 2020. De kommer att påbörja sträckan Viksmon till Björknäset i år (2019) och det är svårt att förutse hur långt de kommer hinna innan tjälen kommer. Därför är det inte säkert att det blir någon färdig leverans före hösten 2020. En mer detaljerad etappindelning med färdigställande datum för varje etapp kommer att skickas ut så snart det är satt.
För dig som ska ansluta en fastighet inom det aktuella området innebär detta inte några förändringar i ditt avtal, samma pris och villkor för grävning som tidigare gäller.
Denna information går även ut i form av ett brev under denna och nästa vecka till alla som tecknat avtal i området.