aktuellt

STATUS LEDINGE & JÄMTNÄSET

Vad händer i projektet?

Vi fortsätter arbetet med att få de tillstånd som behövs för att kunna påbörja grävarbetet till våren. Bland annat är ansökningar till Länsstyrelsen och Trafikverket inskickade och vi väntar beslut från dessa. Upphandling av gräventreprenad kommer ut inom kort och vi kommer att meddela när det är klart och vem som fått uppdraget. När vädret tillåter fortsätter vi med att åka ut på plats för att träffa markägare och Vägföreningar för genomgång av förläggningssträckor och utförande.

Vi inväntar de sista markavtalen från fastighetsägare i området då det fortfarande saknas tillstånd på några sträckor.

Inom ramen för projektet kommer det att betalas ut ersättning till de markägare som upplåter mark för förläggning av fiber. Detta gäller de fastigheter som vi tagit med i projekteringen som låg till grund för bidragsansökan. Markavtal som behövs för åtkomst till fastighet för tillkommande anslutningar efter bidragsbeslut omfattas ej av ersättningen. Oavsett måste markavtal ALLTID tecknas innan grävning får påbörjas. Ersättning betalas ut efter att grävning och förläggning är klar och fibern är inmätt. Alla berörda markägare har fått utskick med Markavtal och förklaring om vad som gäller.

Det finns fortfarande möjlighet hoppa på och beställa en anslutning.

Förutsättningarna är något ändrade för den som tecknar avtal nu än innan bidragsbeslutet togs. Anslutningspriset 21 900 kr är dock detsamma, under förutsättning att man själv ombesörjer grävning (gräver själv eller lejer grävhjälp) till närmaste punkt/fiber. Hur lång grävningen blir beror helt på var fastigheten ligger i förhållande till redan projekterat fiberstråk.
Hör av dig till oss så snart som möjligt om du vill ansluta så tittar vi på förutsättningarna för dig.
0620-68 28 30, 0620-68 28 29