Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

1 mars

Påminner om att 1 mars är sista datum för anslutningsavtal

Det gäller områdena:
Sumne – Bullerbo och Åkroken
Forsmo – Ön och Forsmoby
Vallnäset – Långvattnet
RV90 – Ruske
Mo - Kvarnå

Vi önskar även få in de markavtal vi skickat ut i samma områden till samma datum, 1 mars.

Den angivna grävsträckningen på markavtalen är grovt planerad och ett förslag på hur vi skulle kunna gräva.

Hör av dig!

Har du frågor om din anslutningspunkt eller grävningen över din mark? Kontakta oss på