Är du ansluten?
Sök på din gatuadress för att se om du är ansluten till stadsnätet
Nätavtal med Sollefteå stadsnät tillkommer till en kostnad av 175 kr per månad. Nätavtal tecknas ett (1) per hushåll oberoende antal tjänster som beställs. Alla priser är inklusive moms.