Hoppa direkt till innehåll
dittnat

Det är ditt Stadsnät

Sollefteå stadsnät byggs, ägs och drivs av Sollefteå Kommun och binder ihop Sollefteå med resten av världen. Vi driver vårt nät utifrån ledorden Närhet och Kvalitet för att du ska kunna bo lokalt och leva globalt.

Närhet

Vi bedriver vår verksamhet från lokala kontor i Sollefteå och Junsele och värdesätter högt att vi kan verka i samma miljö som våra kunder finns. Det ger oss en tillgänglighet och lokal kännedom som gör oss unika. Den lokala närvaron skapar även ett engagemang och personligt intresse för kunderna bland oss som arbetar i verksamheten.

Kvalitet

Vårt bredbandsnät är helt byggt på fiber. Fiber är en framtidssäker teknik som håller hög kvalitet och leveranssäkerhet vilket är vad vi, vid varje tillfälle, vill erbjuda våra kunder. Vi arbetar ständigt med utbyggnad, uppdatering och utveckling av nätet för att bibehålla denna höga kvalitet.
Vår lokala närvaro ger oss bra koll på var, hur och när något skall levereras och gör det lättare att behålla en övergripande kontroll över strukturen. Det i sin tur medför fördelar vid underhåll av nätet.

Sveriges bredbandsstrategi

Sveriges nuvarande bredbandspolitik slogs i december 2016 fast i dokumentet "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi".
De viktigaste målen i strategin är att:
• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:
• 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
• 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s
Dessa målsättningar gäller även Sollefteå kommun som sedan början på 2000-talet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten till fasta och mobila telekommunikationstjänster. Kommunen är stor till ytan, vilket innebär att det är tids- och kostnadskrävande att etablera en heltäckande IT-infrastruktur. Kommunens strategi för att nå målet är att genom en egen kommunal verksamhet - Sollefteå Stadsnät - bygga, äga och driva ett öppet konkurrensneutralt fibernät.