aktuellt

Ang. installationer Ramsele - Västvattnet

TILL DIG VARS FASTIGHET INGÅR I PROJEKT RAMSELE - VÄSTVATTNET
Då slutbesiktningen av utförd gräv- och förläggningsentreprenad på sträckan Ramsele – Västvattnet ej blev godkänd gäller nu följande.
Sollefteå stadsnät kan inte ta den delen av nätet i bruk så länge det inte är godkänt i besiktning.
Entreprenören har nu 2 månader på sig att åtgärda de punkter som måste åtgärdas för att besiktningen ska godkännas. Det är i dagsläget osäkert om detta kommer att hinna göras innan årsskiftet. Så snart besiktningen är godkänd kommer vi att meddela er detta.
Vi har full förståelse för er frustration.