aktuellt

Återställning efter grävning

Våren är här och nu tinar gropar och jordhögar från förra årets grävningar fram. Ni är många som hör av er och undrar när vi kommer och återställer vid väg, infart och övrig mark. Just nu gör vi en översyn och plan för vart återställning behövs efter förra årets grävningar.
För återställning gäller generellt att grovåterställning görs direkt efter grävning och slutgiltig återställning görs i slutet av ett projekt, vilket kan vara först vår/sommaren efter då tjälen släppt och matjord finns tillgänglig.
Akuta återställningar vid infarter och sättningar gör vi redan nu medan diken och matjordsåterställningar på gräsmattor o dyl görs när det torkat upp ordentligt och tjälen släppt.
IMG_1015