Hoppa direkt till innehåll

Bredband Ledinge och Jämtnäset

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat Sollefteå kommun statligt stöd för fortsatt bredbandsutbyggnad i Graninge. Inom projektet kommer fastigheter runt Ledingesjön samt i Jämtnäset att anslutas. PTS har beviljat 5,5 miljoner kronor i stöd till projektet som är konstnadsberäknat till ca 7 miljoner kronor.
Projektet är ytterligare ett led i Sollefteå kommuns långsiktiga mål att bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att företag kan verka och människor kan bo och leva på landsbygden i Sollefteå kommun.

INFORMATION OCH KONTAKT

Sollefteå stadsnät
E-post: