Hoppa direkt till innehåll

Bredband Näsåker - Grundtjärn

Sollefteå kommun har beviljats projektmedel av Tillväxtverket från Europeiska regionala utvecklingsfonen och Region Västernorrland i syfte att etablera en fiberförbindelse mellan Näsåker och Grundtjärn.
Projektet, som går under projektnamnet ”Ortsammanbindande fibernät mellan Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun”, är ett samarbete mellan kommunerna där Sollefteå är stödmottagare och Örnsköldsvik samverkanspart och medfinansiär. På en total sträcka på ca 36 km kommer 79% av anläggningen vara belägen i Sollefteå kommun och 21% i Ö-viks kommun.
Målet med förbindelsen är att skapa redundans i länet och ge företag och organisationer i Västernorrland tillgång till ett sammanhållet regionalt robust fibernät. Sträckan mellan Sollefteå och Örnsköldsvik är den sista biten i pusslet som sammanbinder kommunerna i Västernorrland med fiberförbindelser. Projektet bidrar även till att företag och boende längs sträckan erbjuds fiberanslutning till ett öppet och operatörsneutralt fibernät.
På lång sikt är målet att fler företag ska kunna etablera sig på landsbygden och ge befintliga förutsättning att växa samt att möjligheten till distansarbete underlättar för folk att kunna bosätta sig där.
Projektet omsluter drygt 16 miljoner kronor varav 50% finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, 40% av Region Västernorrland (RVN) och resterande 10% medfinansieras av kommunerna med fördelningen 79% från Sollefteå och 21% från Örnsköldsvik.

INORMATION OCH KONTAKT

Sollefteå stadsnät
Tel: 0620-68 28 30
E-post: