Hoppa direkt till innehåll

Bredband stomnät, sträckan Helgum - Ärtrik

Tillväxtverket har ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljat Sollefteå kommun stöd till nedan projekt för ortsammanbindande fibernät mellan Helgum och Ärtik på norra sidan Helgumssjön. Projektet omsluter drygt 7 mnkr och stödet uppgår till 50% av projektets kostnader och 50% av den sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 3 512 850 kr.
Målet är att bygga bredband på sträckan Helgum - Ärtrik, baserat på prioriterade sträckor från behovskartläggningen från Region Västernorrland. Projektet bygger ca 23 km ortsammanbindande fibernät och kommer erbjuda 82 företag snabbt bredband samt skapa redundans till orten Långsele. Syftet är att genom investering i ortsammanbindande nät på sträckan möjliggöra för tillväxt och sysselsättning i kommunen. Nätet ska vara öppet, robust och operatörsneutralt och strävar för ett sammanhållet fibernät i hela Västernorrland.
Projektets kostnader består bland annat av byggnation av fibernät i form av förläggning och installation, projektledning och extern kommunikation.
Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att företag kan verka och människor kan bo och leva på landsbygden i Sollefteå kommun.

INFORMATION OCH KONTAKT

Sollefteå stadsnät
Tel: 0620-68 28 30
E-post: