Hoppa direkt till innehåll

Bredband v331

För att nå gällande bredbandsmål har Sollefteå kommun ansökt om och blivit beviljade ytterligare finansiellt stöd till utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät (fibernät) från Jordbruksverket. Projektet benämns Bredband v331.
Projektet riktar sig till en del av landsbygden i Sollefteå kommun, närmare bestämt byarna längs med väg 331 från Östergraninge till Ärtrik på norra sidan Helgumssjön. På sträckan Östergraninge sker detta projekt i samverkan med ett annat pågående bredbandsprojekt, Dig.2020.
Målet med projekt Bredband v331 är att ansluta 80 % av hushållen inom det angivna området. Projektet omsluter ca 15 mnkr och Jordbruksverket ger genom landsbygdsprogrammet ett stöd till projektet uppgående till maximalt 60 % av kostnaderna.
Projektets kostnader består av kostnader för projektering och dokumentation, materialkostnader, förläggningskostnader samt installationskostnader av den passiva infrastrukturen, d.v.s. fibernätet.
Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att människor kan bo, leva och verka i kommunen och så att företag kan verka på landsbygden.
INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson: Torbjörn Borgström, projektledare, torbjorn.borgstrom@solleftea.se,
070-333 75 73