Hoppa direkt till innehåll

Bredband Västra Sollefteå

För att nå gällande bredbandsmål har Sollefteå kommun ansökt om och blivit beviljade ytterligare finansiellt stöd till utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät (fibernät) från Jordbruksverket. Projektet benämns Bredband Västra Sollefteå.
Projektet riktar sig till en del av landsbygden i Sollefteå kommun, närmare bestämt kommunens västra delar kring Näsåker, Ramsele och Junsele. Bredband Västra Sollefteå sker i samverkan med ett annat pågående stomnätsprojekt, Dig.2020 på sträckorna Ramsele-Junsele och Sörmoflo-Åsmon.
Målet med projekt Bredband Västra Sollefteå är att ansluta 70 % av hushållen inom det angivna området. Projektet omsluter ca 145 mnkr och Jordbruksverket ger genom landsbygdsprogrammet ett stöd till projektet uppgående till maximalt 20 % av kostnaderna.
Projektets kostnader består av kostnader för projektering och dokumentation, materialkostnader, förläggningskostnader samt installationskostnader av den passiva infrastrukturen, d.v.s. fibernätet.
Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att människor kan bo, leva och verka i kommunen och så att företag kan verka på landsbygden.
INFORMATION OCH KONTAKT:
Projektledare Junsele:
Peter Grundström, peter.grundstrom@solleftea.se, 070-299 04 99
Projektledare Ramsele och Näsåker:
Dennis Tjärnberg, dennis.tjarnberg@sollefea.se, 070-378 82 02