Hoppa direkt till innehåll

Bredband Storfinnforsen

Tillväxtverket har ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljat Sollefteå kommun stöd för ortsammanbindande fibernät mellan Högberget och Storfinnforsen under projektnamnet Bredband Storfinnforsen. Projektet omsluter 5,5 mnkr och stödet uppgår till 50% av projektets kostnader och 50% av den sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 2 786 998 kr.
Målet är att bygga bredband fibernät på sträckan Högberget - Storfinnforsen baserat på prioriterade sträckor från behovskartläggningen från Region Västernorrland. Projektet bygger ca 13,5 km ortsammanbindande fibernät och kommer erbjuda boende och företag snabbt bredband samt skapa möjlighet till redundans för Sollefteå stadsnäts tjänsteleverantörer.
Syftet är att genom investering i ortsammanbindande nät på sträckan möjliggöra för tillväxt och sysselsättning i kommunen. Nätet ska vara öppet, robust och operatörsneutralt. Den byggda anläggningen kommer att ägas av Sollefteå kommun.
Projektets kostnader består bland annat av byggnation av fibernät i form av förläggning och installation, och besiktning av byggt nät, projektering och upphandling.
Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd i form av utökad möjlighet till distansarbete och attraktivt boende så att företag kan verka och människor kan bo och leva på landsbygden i Sollefteå kommun.

INFORMATION OCH KONTAKT

Sollefteå stadsnät
Tel: 0620-68 28 30
E-post: