Hoppa direkt till innehåll

Ortsammanbindande nät - Dig.2020

Sollefteå kommun har beviljats EU-stöd samt medfinansiering från Länsstyrelsen Västernorrland för ytterligare bredbandsutbyggnad i kommunen under projektnamnet Dig.2020.
Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning på ett ortssammanbindande bredbandsnät som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland samt länets kommunala stadsnät. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland.
Projektet utförs i strävan att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. I Sollefteå kommun är det Sollefteå stadsnät som sköter utbyggnaden, driften och kundkontakterna vid denna bredbandsutbyggnad.
Målet är ett väl utbyggt bredbandsnät för att kunna skapa hållbar tillväxt och utveckling i regionen och göra kommunen attraktiv att både bo och verka i, oavsett tätort eller landsbygd. Beviljade medel gäller ortsammanbindande nät från punkt A till punkt B, utan slutkundsanslutningar. Sollefteå stadsnät har dock som ambition att under pågående utbyggnad av ortsammanbindande nät även erbjuda så många som möjligt, både privatpersoner och företag, kring denna utbyggnad en möjlighet att framtidssäkra sin fastighet med en anslutning. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan föreningar och byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet och ge marknaden bättre förutsättningar att verka på lands- och glesbygd.
Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Sollefteå kommun.