Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

Fiber mellan Granvåg och Ön

Sollefteå stadsnät kommer under 2022 att påbörja byggnation av fiberstomnät mellan Granvåg och Ön. Sträckan är en fortsättning av tidigare års projekt mellan Långsele och Österås för att bygga ortsammanbindande nät och förbereda för vidare arbete med att ansluta bostäder och företag.
Vi är nu i slutstadiet av projekteringen och har ännu inte skickat ut något erbjudande om anslutning till fastighetsägare längst sträckan. Vi gör såklart vad vi kan för att skapa förutsättningar för att erbjuda anslutning till fibernätet till de med fastighet längs sträckan. Är du intresserad av en anslutning redan i år? Hör av dig så tittar vi på förutsättningarna för just din fastighet.

Markavtal

Eftersom vägen längs sträckan ska göras om har vi tittat på alternativa vägar för förläggning. Därför är det på vissa ställer nödvändigt att passera privata fastigheter. I dessa fall vill vi teckna markarval med berörda fastighetsägare för upplåtelse av marken där fiberkabeln kommer förläggas. Markavtal skickades ut till berörda markägare i början av april.

Frågor?

Kontakta oss gärna!
stadsnat@solleftea.se
0620-68 28 30