Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

Fiber till Junselevallen

Sollefteå stadsnät kommer under 2022 att börja bygga fiberstomnät mellan Vallnäset och Junselevallen.
Sträckan finansieras med beviljade bidragspengar från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att bygga ortsammanbindande fibernät. Projektet medfinansieras av Region Västernorrland och Sollefteå kommun.
Fiberdragningen blir förberedande för vidare arbete med att ansluta bostäder och företag i området. Vi gör vad vi kan för att skapa förutsättningar för att erbjuda anslutning till fibernätet till de med fastighet längs sträckan. Är du intresserad av anslutning? Hör av sig så tittar vi på förutsättningarna för just din fastighet. Är du intresserad av en anslutning redan i år? Hör av dig så tittar vi på förutsättningarna för just din fastighet.

Markavtal

På vissa ställen är det nödvändigt att passera privata fastigheter. I dessa fall vill vi teckna markavtal med berörda fastighetsägare för upplåtelse av marken där fiberkabeln kommer att förläggas. Markavtal med föreslagen fiberdragning skickas ut under första halvan av juni månad.

Frågor?

Kontakta oss gärna!
stadsnat@solleftea.se
0620-68 28 30