Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

Fiber till Storfinnforsen

Sollefteå stadsnät kommer under 2022 att börja bygga fiberstomnät mellan Högberget och Storfinnforsen.
Sträckan finansieras med beviljade bidragspengar från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att bygga ortsammanbindande fibernät. Projektet medfinansieras av Region Västernorrland och Sollefteå kommun.
Fiberdragningen blir förberedande för vidare arbete med att ansluta bostäder och företag i området. Vi gör vad vi kan för att skapa förutsättningar för att erbjuda anslutning till fibernätet till de med fastighet längs sträckan. Är du intresserad av anslutning? Hör av sig så tittar vi på förutsättningarna för just din fastighet.

Markavtal

På vissa ställen är det nödvändigt att passera privata fastigheter. I dessa fall vill vi teckna markavtal med berörda fastighetsägare för upplåtelse av marken där fiberkabeln kommer att förläggas. Markavtal till berörda markägare är utskickade i början av juni.

Frågor?

Kontakta oss gärna!
stadsnat@solleftea.se
0620-68 28 30