aktuellt

Förskjuten leverans Graninge

Följande information riktar sig till de vars fastighet i Graninge var planerad att anslutas till stadsnätet under höst/vinter 2019:
För att genomföra bredbandsutbyggnaden har vi begärt in pris på grävarbetet. Tyvärr var priserna i inkomna anbud så höga att den budget vi blivit tilldelade inte skulle räcka till. Vi blev därför tvungna att förkasta anbuden. Vår bedömning är att det är den korta tid grävföretagen haft på sig för att färdigställa grävningen, enligt vår första förfrågan, som är orsak till de höga priserna i anbuden. Efter diskussion med de som ger oss bidrag, har vi fått en förlängning av projekttiden. Direkt efter att förlängningen blev beviljad skickade vi ut en ny prisförfrågan till grävföretagen.
För dig som ska ansluta en fastighet inom det aktuella området innebär detta en förskjutning av leveransdatum för din anslutning. Så snart vi fått in nya anbud kommer en ny tidsplan att fastställas och meddelas dig.
I övrigt är inget förändrat. Samma pris för anslutning och villkor för grävning gäller.