aktuellt

Helgum Norra klart.

Nu är alla kunder i projekt Helgum Norra (Östergransjö - Ärtrik) installerade och projektet håller på att knytas ihop.

Tack alla inblandade

Projektet blev ganska annorlunda och utdraget för oss alla då det genomförts under väldigt speciella omständigheter, mitt i en pågående pandemi som ingen kunde förutse eller råda över. Det medförde en lägre anslutningstakt än den vi är vana vid i en tid då en anslutning behövdes som mest hos flera av de som väntade på fiber till huset.
Vi vill därför uttrycka vår tacksamhet till alla som hjälp till att möjliggöra och genomföra fiberanslutningarna i Helgum Norra.
Tack till gräv- och installationsentreprenörer Tottes Svets och Industrimontage, Mo telekom och DB Com för väl utfört arbete och problemlösningsförmåga vid önskade ändringar från markägare och kunder. Vi uppskattar även den hänsyn ni visat varandra, oss och våra kunder då ni stannat hemma enligt rådande restriktioner, även om det inneburit förseningar.
Vi tackar markägare i området som möjliggjort anslutning genom att upplåta mark för grävning och förläggning så att vi kunnat nå de som velat ansluta sig. Ert samarbete betyder mycket för oss, de som anslutit sig och för bygden.
Vi vill särskilt tacka alla ni som så tålmodigt och med överseende på grund av rådande samhällssituation väntat på anslutning.
Slutligen vill vi också berömma stadsnätets egna projektledare, Dennis Tjärnberg, som med engagemang och kunskap hanterat alla diverse ändringar under projektets gång och som stöttat entreprenörerna genom hela projekttiden.