aktuellt

INSTALLATIONER HELGUM NORRA

Under denna vecka (v 15) kommer våra entreprenörer påbörja tidsbokning för installation av de anslutningar där fiber finns blåst till husvägg. Installationerna kommer att bokas till vecka 16 och framåt. De som kommer att utföra installationerna är Mo Telekom och DB Com.
På grund av rådande pandemiläge vill vi påminna om de rutiner vi har kring installation:

RUTINER VID INSTALLATION & BESÖK HOS KUND

Då installationen i en fastighet kräver att vi är på plats fysiskt har vi utarbetat rutiner utifrån de restriktioner som finns för att minska oro.

Tidsbokning. Vi tidsbokar alla besök, antingen via mail, brev eller telefon. Tidsbokningar via mail ska alltid bekräftas av kunden. Namn och nummer på den som ska träffa kunden ska alltid meddelas vid bokningstillfället.

Meddela sjukdom/symptom. Kund som själv eller har annan i hushållet som är sjuk eller uppvisar symptom ska kontakta oss för om-/avbokning. Samma sak gäller vår personal; installatör som känner av minsta lilla symptom kommer att om-/avboka tiden för att inte utsätta någon för onödig risk.

Hygien. Vi tvättar och spritar händerna både före och efter varje kundbesök.
Håller avstånd. Vi försöker hålla minst 2 meters avstånd under hela besöket och ber er att tänka på att göra detsamma. Ingen fysisk kontakt är tillåten, vilket betyder att vi inte hälsar genom handskakning.

Installation/felsökning kan avbrytas. Om någon av parterna misstänker att den andre har symptom har man rätt att avbryta installationen/besöket.

SÅ KAN DU SOM KUND HJÄLPA/UNDERLÄTTA

Röj undan där installationen/felsökningen ska ske så att tekniker har minst 1,5m2 fritt utrymme att arbeta på. Flytta tex undan möbler, gardiner mm.
Håll minst 2 meters avstånd.

Du har rätt att säga nej. Om du känner dig orolig för smittorisk, och inte vill att vi installerar din anslutning i dagsläget har du rätt att säga nej och be om senareläggning av din installation. Du kan antingen meddela detta när du kontaktas för bokning eller redan nu genom att ringa eller maila oss. Ring 0620-68 28 30 eller maila till