Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

God Jul och Gott Nytt År!

Jisses vad tiden går fort! 2023 är snart till ända och vi har genomfört vårt 20e år som stadsnät. På de åren har vi förlagt 1650 km fiberkanalisation inom Sollefteå kommuns gränser. Det är en sträcka som är jämförbar med en bilresa från Övertorneå till Ystad.
Och vi vill göra mer!
Om vi ska börja med att blicka tillbaka på året som varit kan vi konstatera att vi når längre och längre ut i kommunens alla delar och kan för 2023 bocka av anslutning av fastigheter i Junselevallen och på sträckan Högberget till Storfinnforsen. Vi har grävt nät mellan Granvåg och Ön samt ut till Bullerbo i Graninge. Med ett positivt besked om finansiering för områdesnät i dessa områden kommer vi nu under 2024 att kunna ansluta fastigheter längst dessa sträckor också.
Pågående krig och konflikter i omvärlden fortsätter att sätta prägel på vår verksamhet, särskilt arbetet med drift- och nätsäkerhet. Något som vi även i kontakt med andra nätägare och tjänsteleverantörer fått bekräftat är det stora fokuset i branschen nu. Ett led i drift- och säkerhetsarbetet är bland annat tätt samarbete med de övriga stadsnäten i Västernorrland. Under föreningen Digimitts flagg fortsätter stadsnäten i Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge att jobba tillsammans för gemensamma avtal och upphandlingar för att säkra nät och drift samt hitta andra positiva synergier i det vardagliga arbetet som ökar driftsäkerheten och håller ned kostnaderna.
Ska vi då blicka framåt och in i 2024 måste vi säga att fjolårets uppfyllda önskan om nya stödmedel för bredbandsutbyggnad har gett oss möjligheten att fortsätta utbredningen av vårt nät. Med 5 beviljade EU-projekt via Tillväxtverket och 4 via PTS kan vi under 2024 ordentligt dra igång arbetet med ytterligare fiberanslutning i kommunen. Vi kommer bland annat ansluta ytterområden till Ramsele, Junsele, Resele och Graninge.
Om vi får önska något även inför 2024 så är det främst fortsatt förtroende från befintliga kunder, fortsatt gott samarbete med entreprenörer och bidragsgivare och en tillströmning av nya kunder som ser fördelen med fiber. Tack för 2023 och vi ser med förväntan fram emot 2024!
Vi önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år 2024!