aktuellt

God Jul & Gott Nytt År

2020 var året som inte blev som någon hade trott, tänkt eller hoppas. En pandemi slog till och förändrade mycket för hela samhället, både vad gäller arbetsliv och privatliv. Vi har alla fått anpassa oss till ett nytt sätt att arbeta och leva.
Den speciella samhällssituation vi befinner oss i har visat att den verksamhet stadsnätet bedriver i allra högsta grad är samhällsviktig. Vikten att det finns ett bredbandsnät i kommunen som vi kan utveckla efter de behov som uppstår i samhället har blivit väldigt tydlig. För privatpersoner med en anslutning har det till exempel inneburit ökad möjlighet till distansstudier och arbete från hemmet.
För oss på stadsnätet har restriktionerna i pandemins spår även inneburit förseningar i de projekt vi jobbat med under året. Förseningar som vi fått som en effekt av personalbrist när alla tagit sitt ansvar och stannat hemma i enlighet med de råd och restriktioner som rått.
Det påverkar såklart i nästa led alla de som väntar på anslutning. Det har till exempel lett till att vi stoppat installationer i vissa områden och vi känner full förståelse för den frustration som uppstått i och med detta. Vi har inte på något sätt stannat upp arbetet i projekten utan fortsätter med det arbete vi kan göra, som inte kräver kundkontakt, för att förbereda och kunna göra installationer igen så snart som situationen tillåter.
Till 2021 önskar vi oss att Covid-19 blir ett minne blott och att vi kan fortsätta fiberansluta företag och hushåll i kommunen. Bland annat fortsätter vi med redan pågående projekt samt påbörjar grävningar för anslutningar runt Ledingesjön och i Jämtnäset. Vi har även fått klart med finansiering för att bygga stomnät som binder samman oss med Örnsköldsviks fibernät via Omsjö och Grundtjärn.
Vi på Sollefteå stadsnät hoppas att alla får en fin och fridfull jul och ett gott nytt år!
Vi har öppet alla vardagar under vecka 52,53 och 1 och finns på telefon och mail.
Tänk på att alltid i första hand kontakta din tjänsteleverantör vid frågor om din tjänst.