hvarforfiber

Priser

Att ansluta en fastighet till stadsnätet kostar pengar. Hur stor denna kostnad blir kan du vara med att påverka. Då viss grävning, förläggning och etablering, t.ex. av kopplingspunkter, måste göras oavsett hur många som ansluts i ett område blir det billigare ju fler som ansluts samtidigt och delar på dessa kostnader.

Gruppanslutning

Gruppanslutning innebär att man ansluter sitt hus i ett område där vi kan ansluta flera hus samtidigt. På så sätt kan vi samordna aktiviteter genom hela anslutningsprocessen, kapa kostnader och erbjuda ett lägre anslutningspris per hus än om varje villa skulle anslutas enskilt vid olika tidspunkter.
Priset för en gruppanslutning är 14 900 kr vid avtalstecknande inom en viss tidsram. Denna tidsram sätts specifikt för varje område. Möjlighet att räntefritt delbetala anslutningen finns för 200 kr/månad i 72 månader. En engångskostnad på 500 kr tillkommer vid delbetalning.

Enskild anslutning

Om man är ensam att ansluta sitt hus i ett område eller vill ansluta vid ett senare tillfälle blir kostnaden för en anslutning dyrare. Hur mycket dyrare beror på var närmaste fiber i området finns och vilka villkor för grävning vi kan ge.
Priset för en enskild anslutning där fiber finns vid tomtgräns är 16 900 kr. Möjlighet att delbetala anslutningen finns för 200 kr/månad i 72 månader. En engångskostnad på 2 500 kr tillkommer vid delbetalning.
Om fiber ej ligger vid tomtgräns eller man vill ansluta i ett pågående projektområde, men anslutningen innebär ytterligare grävning för stadsnätet än den redan projekterade, kan ytterligare kostnader och/eller villkor för grävning tillkomma. I dessa fall anger vi dessa i enskild prisuppgift till den berörda fastighetsägaren.

Nätavtal

Utöver anslutningskostnaden tillkommer nätavtal, 175 kr per månad så länge som din anslutning är aktiv (se nedan om anslutningsformer). Bindningstiden för nätavtal är 24 månader vid nyanslutning.

För en sammanställning av kostnader och exempel på en typisk månadskostnad med vanlig tjänsteanvändning, klicka på knappen här till höger och gör en prisjämförelse.

Anslutningsformer för villa

Oberoende vilken anslutningsform man väljer är anslutningspriset detsamma. Skillnaden mellan aktiv och vilande anslutning är att vid aktiv anslutning finns ett nätavtal.

Aktiv anslutning

En aktiv villaanslutning passar den som vill ha direkt tillgång till vårt fibernät. När anslutningen är levererad kan man fritt välja bland de tjänster som levereras i nätet utefter de behov som finns i hushållet. En aktiv villaanslutning ger bra kapacitet för hela familjens internetanvändning och ger möjlighet att t.ex. använda playtjänster med knivskarp bild och studera eller jobba på distans.
Med en aktiv villaanslutning tillkommer nätavtal. Nätavtalet är din hyra av vårt fibernät till din bostad och kostar 175 kr/månad.

Vilande anslutning

En vilande villaanslutning passar den som vill ha möjligheten till fiberbredband i huset men som vill vänta med att nyttja tjänster. I dessa fall grävs och installeras fiber in i huset som vid en aktiv anslutning. Så länge anslutningen är vilande kan tjänster inte beställas och nätavtal behöver inte tecknas.

En vilande anslutning kan när som helst aktiveras så att tjänster kan nyttjas. Den som vill aktivera en vilande anslutning kontaktar stadsnätet så lämnar vi ett aktuellt pris för inkopplingen, f.n 500 eller 3500 kr, beroende på vilket år huset är anslutet.
Skicka förfrågan
Gör en prisjämförelse