aktuellt

Så jobbar vi utifrån gällande Covid-19 restriktioner

För att minimera smittspridning av Covid-19 i och kring vår verksamhet har vi vidtagit ett antal åtgärder. Nedan information har skickats ut i berörda projektområden som allmän information. Det betyder inte att den som får hem informationen har en bokad installation.

BESÖKSFÖRBUD

Vi tar inte emot några kundbesök och all kontakt med oss får ske via telefon, mail eller vår hemsida. Vi jobbar på som vanligt, tar emot mail och svarar i telefon, men tar inte emot besök vid dörren.

SENARELÄGGA INSTALLATIONER

Om du känner dig orolig för smittorisk, och inte vill att vi installerar din anslutning i dagsläget, kan du redan nu (innan du fått en bokning) höra av dig till oss för senareläggning av din installation. Ring 0620-68 28 30 eller maila till

NYA RUTINER VID INSTALLATION & BESÖK HOS KUND

Då installationen i en fastighet kräver att vi är på plats fysiskt har vi utarbetat rutiner utifrån de restriktioner som finns för att minska oro.
Tidsbokning. Vi tidsbokar alla besök, antingen via mail, brev eller telefon. Tidsbokningar via mail ska alltid bekräftas av kunden. Namn och nummer på den som ska träffa kunden ska alltid meddelas vid bokningstillfället.
Meddela sjukdom/symptom. Kund som själv eller har annan i hushållet som är sjuk eller uppvisar symptom ska kontakta oss för om-/avbokning. Samma sak gäller vår personal; installatör som känner av minsta lilla symptom kommer att om-/avboka tiden för att inte utsätta någon för onödig risk.
Hygien. Vi tvättar och spritar händerna både före och efter varje kundbesök.
Håller avstånd. Vi håller minst 2 meters avstånd under hela besöket och ber er att tänka på att göra detsamma. Ingen fysisk kontakt är tillåten, vilket betyder att vi inte hälsar genom handskakning.
Installation/felsökning kan avbrytas. Om någon av parterna misstänker att den andre har symptom har man rätt att avbryta installationen/besöket.

SÅ KAN DU SOM KUND HJÄLPA/UNDERLÄTTA

Röj undan där installationen/felsökningen ska ske så att tekniker har minst 1,5m2 fritt utrymme att arbeta på. Flytta tex undan möbler, gardiner mm.
Håll minst 2 meters avstånd.
Restriktionerna har även resulterat i resursbrist hos våra entreprenörer. En följd av detta är att tidsplaner kring installationer, både i projekt och övriga, skjuts på med minst ett par veckor.
TACK för visad hänsyn och förståelse!