aktuellt

Sammanfattning informationsmöten

För de som inte kunde komma på de informationsmöten som hölls mellan 2 och 9 maj kommer här en sammanfattning på vad som sades på mötena.

Projektansökan

Hösten sökte Sollefteå kommun bidragsmedel från Länsstyrelsen för att bygga bredband i ett flertal områden i kommunen. Med 87 mnkr att fördela har konkurrensen varit enorm då kommunerna i Västernorrland skickade in ansökningar motsvarande 260 mnkr.
Från inlämnad ansökan fram till beslut jobbade vi vidare med att prioritera områden för att kunna få ta del av medlen. Prioriteringen i Sollefteå kommun blev slutligen fastigheter i områden där vi sedan tidigare fått beviljade bidragsmedel för att bygga stomnät.

Projektbeslut

I början på maj kom besked från Länsstyrelsen att kommunen beviljades bidrag för bredbandsutbyggnad på ett antal sträckor i Västra och längs väg 331 med en slutlig projektbudget på 15,4 mnkr.
Bidragsmedlen är beviljade att främst gälla i de områden där det sedan tidigare finns beviljade bidrag för stomnät. Stomnätsprojekten är tidsstyrda att vara klara till juni 2020 varpå utbyggnaden kommer att göras först i dessa områden, med grävstart sommar 2019. Dessa är: Junsele – Ramsele – Terrsjö, Näsåker (Forsås – Sörmoflo/Norrmoflo) och Graningebruk/Viksmon – Östergraninge.
I vissa områden på dessa sträckor var intresset för anslutning för lågt och vi inte erhållit något statligt stöd för dessa anslutningar. Där kommer det ändå finnas möjlighet att ansluta sig till specifika förutsättningar för den egna grävningen. Dessa områden/byar är: Västbyn, Bölesåkern, Edsbacken, Tågsjöberg, Ramselevallen, Nässjö och Högberget. Även här är det planerat med grävstart sommar 2019.
På grund av så kallad ”artrik vägkant” i grävområdet på vissa sträckor i ovan nämnda områden har tillståndet att påbörja grävning skjutits på till september 2019. Det gäller sträckorna Nordankäl – Meåfors, Ramselevallen och Krånge – Sörmoflo.
Stomnätet styr tidsplanen
Bidragsmedel beviljades även till utbyggnad av Norra Helgum (Östergransjö – Ärtrik) samt Näsåker längs riksväg 90 (Mo/Norrtannflo – Betåsen/Söderfors. Byggstart för dessa sträckor är 2020.

Villkor och priser

För att den som sedan tidigare anmält intresse ska kunna säkra lägsta pris för anslutning (14900 kr) och 20 meter egen grävning måste avtal vara stadsnätet tillhanda senast 24 maj 2019. Möjlighet till grävhjälp finns. Efter 24 maj gäller nytt anslutningspris, 16900 kr, och egen grävning fram till anvisad anslutningspunkt. Möjligheten till grävhjälp finns inte kvar för anslutningar vars avtal inkommer efter 24 maj 2019.
För den som inte tidigare anmält intresse finns självklart ändå möjlighet att skicka in avtal och ansluta för 16900 kr. Observera! För dessa anslutningar kan leverans ej garanteras under projektperioden och de kan därför komma att göras i ett senare läge.
Områden ej bundna till stomnätet
För de sträckor där byggstart är under 2020 har vi skjutit på sista datum för att lämna in avtal från 24 maj till 31 oktober 2019. Samma priser och grävvillkor gäller här men med brytdatum 31 oktober istället.

Vad händer nu?

Avtal

För alla som vill ansluta sin fastighet till stadsnätets fiber men som inte redan skickat in ett anslutningsavtal är det nu hög tid för detta. Tidigare lämnat intresse räknas inte som avtal. Alla som tidigare lämnat intresse ska ha fått ett avtal hemskickat. Den som inte fått ett avtal ber vi kontakta oss så löser vi det.

Avtalsbekräftelse

Inom kort kommer stadsnätet att börja skicka ut bekräftelse på de avtal som inkommit/inkommer. I detta brev bifogas även tidsplan, instruktioner och checklista för den egna grävningen samt karta som visar till vilken punkt man ska gräva. Observera att de som valt helhetslösning endast får bekräftelsebrev, de blir senare kontaktade för tidsbokning för projektering på plats.

Tillstånd från markägare

Alla markägare vars mark stadsnätet kommer behöva gräva och förlägga i för att anslutning av annans fastighet kommer få ett utskick. Utskicket innehåller Markavtal för markägaren att fylla i och skicka in till stadsnätet och som ger stadsnätet tillåtelse att gå i berörd mark. Dessa tillstånd är avgörande för att stadsnätet ska kunna nå de fastigheter som ska anslutas. Undertecknade markavtal ska vara stadsnätet tillhanda 21 juni 2019.

Kontaktpersoner

Stadsnätet ser gärna att det finns kontaktpersoner för varje sträcka och uppmanar mötesdeltagarna att anmäla sig som kontaktperson i sitt område. Den som vill vara kontaktperson kan kontakta Cathrine på Sollefteå stadsnät, 0620-68 28 29

Tidsplan för egen grävning

Stadsnätet kommer under de närmaste veckorna sätta tidplaner för den egna grävningen och skicka ut dessa till alla berörda så snart som möjligt. OBS! Stadsnätet ber alla följa tidsplanen. Det kan vara så att det dröjer innan stadsnätets entreprenörer kommer förbi och utför sin grävning. Tidsplanen ska ändå följas så att all egen grävning med säkerhet är klar för skarvning direkt när entreprenören går förbi.

Materialhämtning och upplagsplats

För allt material för projekten (kabel, brunnar, skåp, skyddsrör, märkband mm) behövs en eller två platser per sträcka som stadsnätet och entreprenörerna kan använda som upplagsplats. På dessa platser kommer även materialet som ska förläggas i samband med den egna grävningen kunna hämtas. Stadsnätet återkommer med information om var de kommer finnas upplagsplats för respektive projektområde/sträcka i samband med tidsplan och anvisningar för den egna grävningen.

Frågor?

Kontakta stadsnätet på