Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

Status projekt i tätort

Högenvägen, Näsåker

Kommunen kommer att gräva för nytt vatten och avlopp under 2022. Gatan görs dock om tidigast 2023. I samband med att gatan görs om planerar stadsnätet att samförlägga med kommunen om det är möjligt. Vi har som ambition att i och med denna samförläggning kunna erbjuda fastigheterna på Högenvägen fiberanslutning.

Skarpskyttevägen, Långsele

Här är det grävt för nytt vatten och avlopp. Gatan görs klar under 2023 och det är först då som stadsnätet kommer kunna samförlägga med kommunen och nå de fastigheter som vill ha fiberanslutning.