Hoppa direkt till innehåll

Storfinnforsen - områdesnät PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat Sollefteå kommun statligt stöd för bredbandsutbyggnad utanför Ramsele. Inom projektet kommer fastigheter mellan Högberget och Storfinnforsen att anslutas. PTS har beviljat 2,7 miljoner kronor i stöd till projektet.
Projektet är ytterligare ett led i Sollefteå kommuns långsiktiga mål att bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att företag kan verka och människor kan bo och leva på landsbygden i Sollefteå kommun.

INFORMATION OCH KONTAKT

Sollefteå stadsnät
E-post: