aktuellt

Vår telefoni krånglar

Vi har fortfarande sporadiska problem med vår telefoni. Ibland går samtalen inte fram och ibland kan vi inte svara även om vi ser att det ringer.
Det är felanmält och vi hoppas på en lösning på det hela under veckan.
Bästa sättet att nå oss är kontakt via vår hemsida www.solleftea.stadsnat.se eller mail
Vi tackar för överseendet.