Hoppa direkt till innehåll
aktuellt

Vi drar fiber till Röån

Vi fortsätter utbyggnaden av fiberbredband i kommunen. Tidigare års projekt Bredband i Västra Sollefteå är förlängt till augusti 2023 och vi kan därför erbjuda fastighetsägare på sträckan Tåsjöberg till Tara och Röån att ansluta till vårt fiberbredbandsnät. Erbjudande med avtal är utskickat.
Med en planerad grävstart under sommaren måste vi detaljprojektera ganska snart och behöver därför få in avtal från de som vill ansluta så snart som möjligt.

Du gräver själv på egen fastighet

Varje fastighetsägare som ansluter sitt hus ombesörjer grävning och förläggning på egen fastighet från husvägg och fram till anslutningspunkt. Sollefteå stadsnät står för det material som ska förläggas.

Vad kostar det då?

Vi erbjuder anslutning för 200 kr/månad under en period på 72 månader och en engångskostnad på 500 kr. Alternativt kan man betala hela anslutningskostnaden efter utförd installation, 14 900 kr.
Avtal inkomna efter 30 april kommer att ha andra förutsättningarna, då dom inte har räknats med i detaljprojekteringen, vad gäller kostnad och egen grävning. Pris för anslutning är då 16 900 kr om inga speciella förutsättningar måste tas i beaktande. Ett anslutningsavtal är bindande, efter mottagen avtalsbekräftelse.

Du kan välja mellan aktiv och vilande anslutning

En aktiv anslutning ger dig direkt tillgång till vårt bredbandsnät. Efter levererad anslutning kan du fritt välja bland de tjänster och hastigheter som finns i nätet. Med en aktiv anslutning tillkommer nätavtal. Nätavtalet är din hyra av vårt fibernät och kostar 175 kr/månad.
En vilande anslutning passar dig som vill ansluta för framtida behov. I dessa fall grävs och installeras fiber in i huset som vid en aktiv anslutning. Så länge anslutningen är vilande kan tjänster inte beställas och nätavtal behöver inte tecknas. En vilande anslutning kan när som helst aktiveras. Aktivering kostar 500 kr i en engångskostnad. Vid aktivering tecknas ett nätavtal.

När kommer det att anslutas?

Stadsnätets grävning påbörjas 2022 och vi vill att den egna grävningen ska vara klar 30/6 2022. Installationer beräknas kunna påbörjas under senhösten 2022.

Markavtal

För att komma åt alla fastigheter som ska anslutas är det på vissa ställen nödvändigt att vi passerar andra fastigheter. I dessa fall vill vi teckna markavtal med fastighetsägaren för upplåtelse av marken där fiberkabeln ska förläggas. Där detta är aktuellt har markavtal skickats ut till fastighetsägaren.

Informationsmöte

Sollefteå stadsnät kommer att finnas på plats vid Röåns möbler den 12/4 mellan 14.00-18.00 för att svara på era frågor.

Frågor? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!