Hoppa direkt till innehåll

Byanät Sollefteå 2018-2020

Sollefteå kommun har ansökt om och blivit beviljade finansiellt stöd till utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät (fibernät) från Jordbruksverket. Projektet benämns Byanät Sollefteå 2018-2020.
Projektet riktar sig till landsbygden i Sollefteå kommun, närmare bestämt kommunens östra delar mot Kramfors kommun på båda sidor Ångermanälven.
Målet med projekt Byanät Sollefteå 2018-2020 är att ansluta knappt 72 % av hushållen inom det angivna området till Sollefteå stadsnäts öppna fibernät. Projektet omsluter nästan 17 mnkr och Jordbruksverket ger genom landsbygdsprogrammet ett stöd till projektet uppgående till maximalt 60 % av kostnaderna. Projektet medfinansieras med bygdemedel.
Projektets kostnader består av kostnader för dokumentation, materialkostnader samt förläggningskostnader samt installationskostnader av den passiva infrastrukturen, d.v.s. fibernätet.
Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet och därmed bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd. Utvecklingen är tänkt ska möjliggöra så att människor kan bo, leva och verka i kommunen och så att företag kan verka på landsbygden.

INFORMATION OCH KONTAKT:

stadsnat@solleftea
0620-68 28 30