Hoppa direkt till innehåll

Fiber till byn!

Även för dig som bor utanför tätorterna kan det finnas möjlighet att ansluta sig till stadsnätet genom Gruppanslutning Byalag.

Förutsättningar för Gruppanslutning Byalag

  • Boende i byn gör en gemensam förfrågan om anslutning till Sollefteå stadsnät. Maila då en lista till oss på vilka adresser som intresset finns på. Skicka till stadsnat@solleftea.se
  • Byborna utför viss grävning utanför egen fastighet själva, vanligen från fastighetsgräns och till anvisad brunn.
  • Ekonomiskt stöd ansöks och beviljas för grävning och material till projekterade sträckor i byn.
  • ​Byalaget upplåter plats i byn till stadsnätet för teknikskåp.
Precis som i tätorterna finns möjlighet att välja mellan aktiv och vilande anslutning.