Hoppa direkt till innehåll
framtidensby

Fiber till byn!

Även för dig som bor utanför tätorterna kan det finnas möjlighet att ansluta sig till stadsnätet genom Gruppanslutning Byalag.

Förutsättningar för Gruppanslutning Byalag

  • Boende i byn gör en gemensam förfrågan om anslutning till Sollefteå stadsnät. Maila då en lista till oss på vilka adresser som intresset finns på. Skicka till stadsnat@solleftea.se
  • Byborna utför viss grävning utanför egen fastighet själva, vanligen från fastighetsgräns och till anvisad brunn.
  • Ekonomiskt stöd ansöks och beviljas för grävning och material till projekterade sträckor i byn.
  • ​Byalaget upplåter plats i byn till stadsnätet för teknikskåp.
Precis som i tätorterna finns möjlighet att välja mellan aktiv och vilande anslutning.