service2

Driftinformation

Vid driftstörningar i nätet lägger Sollefteå stadsnät ut information om detta på Twitter. Följ vårt informationsflöde här till höger. Driftinformation gällande tjänster i nätet kan även hittas på respektive tjänsteleverantörs hemsida.

Servicenivå i stadsnätet

Kunder i Sollefteå Stadsnät tillhandahålls en grundläggande servicenivå (SLA) i samband med att avtal tecknas. Företagskunder kan, mot ersättning, teckna avtal om högre servicenivå. Kontakta oss för mer information om våra utökade servicenivåer.
Felanmälan