STATUS PROJEKTOMRÅDEN 2021

Ledinge & Jämtnäset, Graninge

Ledinge, Karlsmyran, Kabben, Jämtnäset och Galantmyran
Grävning och blåsning till husvägg klart. Installationer pågår.
Upphandlad entreprenör för grävning: E Karlströms AB
Upphandlad entreprenör för fiberblåsing och installation: Mo Telekom

Lägerbacken - Österås (väg 952)

Lägerbacken, Västerflo, Österflo och delar av Österås.
Bidragspengar är beviljade för ortsammanbindande nät (stomnät) men ej för kundanslutningar.
Grävning pågår. Fiberblåsning till husvägg är gjort till ett stort antal av de fastigheter som ska anslutas. Flottning av fiber planeras till v 47.
Installationer sker efter flottning och planeras kunna göras under december månad. Installation föregås alltid av en tidsbokning, antingen via telefon, post eller mail.
Upphandlad entreprenör för grävning: Stamnäs Entreprenad
Upphandlad entreprenör för installation: Mo Telekom
Angående återställning: På grund av tidspress och därmed högt grävtempo blev det inte helt återställt direkt efter grävning mellan Långsele och Österås. Återställning av detta pågår under hösten.

Näsåker - Grundtjärn

Omsjö, Brännan och Tallnäset.
Grävning pågår. Efter grävningen ska kabel flottas och fiber blåsas till husvägg (ca vecka 46 och 47) innan installationerna kan påbörjas. De första installationerna kommer påbörjas i början på december. Tanken är att Omsjö och Brännan ska vara installerat och klart till årsskiftet. Tallnäset installeras under 2022. Installation föregås alltid av en tidsbokning, antingen via telefon, post eller mail.
Upphandlad entreprenör för grävning: E Karlströms AB
Upphandlad entreprenör för fiberblåsing och installation: Mo Telekom