Hoppa direkt till innehåll

STATUS PROJEKTOMRÅDEN 2022

Granvåg-Ön

Granvåg och Ön.
Vi bygger ortsammanbindande fiberstomnät för att förbereda för vidare arbete med att ansluta bostäder och företag.
Projektledare: Peter Grundström
Grävning av stamnät klart. Kundanslutningar görs under 2023.
Upphandlad gräventreprenör: Stamnäs Entreprenad
Vi väntar besked om ansökta bidrag
Ring oss gärna om du har funderingar! 0620-68 28 30 alt 0620-68 28 29

Graninge

Grunne/Brännan - Bullerbo
Vi väntar besked om ansökta bidrag
Ring oss gärna om du har funderingar! 0620-68 28 30 alt 0620-68 28 29

Storfinnforsen

Högberget till Storfinnforsen
Projektledare: Dennis TjärnbergAvtal för anslutning utskickade till alla berörda fastighetsägare.
Upphandlad gräventreprenör stomnät: E. Karlströms AB

Junselevallen

Vallnäset till Junselevallen
Projektledare: Dennis Tjärnberg
Stomnät klart. Grävning av områdesnät utförs under sommar 2023.
Upphandlad gräventreprenör: E. Karlströms AB
Avtal för anslutning utskickade till alla berörda fastighetsägare.
Återställning av grävning som gjordes hösten 2022 utförd under maj 2023.

Gålsjö

Offersjön och Gålsjö
Projektledare: Peter Grundström
Stadsnätet gräver mellan Offer och Gålsjö längs med väg 335.
All grävning klar. Några installationer utförda, resterande görs under 2023.
Upphandlad gräventreprenör: VTG
Upphandlad installatör: Mo Telekom

Högenvägen, Näsåker

I anknytning till att kommunen gräver för nytt vatten och avlopp görs gatan om. I samband med att gatan görs om planerar stadsnätet att samförlägga med kommunen om det är möjligt. Vi kommer i och med denna samförläggning kunna erbjuda fastigheterna på Högenvägen fiberanslutning. Kommunens grävning påbörjas maj/juni 2023.
Den som vill ansluta måste skicka in avtal senast 12 juni 2023 (avtal skickas ut med erbjudande).

Skarpskyttevägen, Långsele

Här är det grävt för nytt vatten och avlopp. Gatan görs klar under 2023 och det är först då som stadsnätet kommer kunna samförlägga med kommunen och nå de fastigheter som vill ha fiberanslutning.