Hoppa direkt till innehåll

STATUS PROJEKTOMRÅDEN 2024

Granvåg-Ön

Österås-Trolldalen-Ön & Forsmoby
Ortsammanbindande fiberstomnät är byggt och 2024 fortsätter vi med områdesnät för anslutning av villor och företag.
Anslutningsavtal är bekräftade med bifogad information om egen grävning för den som ska gräva själv.
Egen grävning ska vara klar 31 maj 2024. Anslutningspunkt för varje fastighet käppas ut så snart markförhållandena tillåter, början på maj.
Material för egen grävning hämtas utanför stadsnätets kontor på Granvågsvägen 3 i Sollefteå. Självbetjäning gäller.
Markavtal: Det saknas fortfarande tecknade markavtal på vissa delsträckor. Det kan innebära att grävningen på dessa sträckor försenas.
Upphandlad gräventreprenör: VTG Entreprenad AB
Projektledare: Peter Grundström

Graninge

Sunne - Bullerbo & Åkroken
Anslutningsavtal är bekräftade med bifogad information om egen grävning för den som ska gräva själv.
Egen grävning ska vara klar 31 maj 2024. Anslutningspunkt för varje fastighet käppas ut så snart markförhållandena tillåter, början på maj.
Material för egen grävning hämtas utanför stadsnätets kontor på Granvågsvägen 3 i Sollefteå. Självbetjäning gäller.
Markavtal: Det saknas fortfarande tecknade markavtal på vissa delsträckor. Det kan innebära att grävningen på dessa sträckor försenas.
Upphandlad gräventreprenör: VTG Entreprenad AB
Projektledare: Peter Grundström

Vallnäset - Långvattnet

Anslutningsavtal är bekräftade med bifogad information om egen grävning för den som ska gräva själv.
Egen grävning ska vara klar 31 maj 2024. Anslutningspunkt för varje fastighet käppas ut så snart markförhållandena tillåter, början på maj.
Material för egen grävning hämtas utanför stadsnätets kontor på Forumvägen 4 i Junsele. Självbetjäning gäller.
Markavtal: Det saknas fortfarande tecknade markavtal på vissa delsträckor. Det kan innebära att grävningen på dessa sträckor försenas.
Upphandlad gräventreprenör: E. Karlströms AB. Grävning påbörjad v 19.
Projektledare: Dennis Tjärnberg

Mo - Kvarnå

Anslutningsavtal är bekräftade med bifogad information om egen grävning för den som ska gräva själv.
Egen grävning ska vara klar 31 maj 2024. Anslutningspunkt för varje fastighet käppas ut så snart markförhållandena tillåter, början på maj.
Material för egen grävning hämtas utanför stadsnätets kontor på Forumvägen 4 i Junsele. Självbetjäning gäller.
Markavtal: Det saknas fortfarande tecknade markavtal på vissa delsträckor. Det kan innebära att grävningen på dessa sträckor försenas.
Upphandlad gräventreprenör: E. Karlströms AB. Grävning påbörjad v 19.
Projektledare: Dennis Tjärnberg

RV90 - Ruske

Anslutningsavtal är bekräftade med bifogad information om egen grävning för den som ska gräva själv.
Egen grävning ska vara klar 30 juni 2024. Anslutningspunkt för varje fastighet käppas ut så snart markförhållandena tillåter, början på maj.
Material för egen grävning hämtas utanför stadsnätets kontor på Forumvägen 4 i Junsele. Självbetjäning gäller.
Markavtal: Det saknas fortfarande tecknade markavtal på vissa delsträckor. Det kan innebära att grävningen på dessa sträckor försenas.
Upphandlad gräventreprenör: E. Karlströms AB. Grävning beräknas påbörjas mitten på juni.
Projektledare: Dennis Tjärnberg