Status

PROJEKTOMRÅDEN 2019-2020

Efter besked från Länsstyrelsen om bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram bygger vi ut i följande områden.
Junsele - Ramsele
Bölesåkern, Västbyn, Edsbacken, Tågsjöberg, Tarasjöberg, Tarasjöås, Tarasjönäs, Lillterrsjö, Nordankäl och Meåfors.
Stor del av grävningen är utförd men är ej helt klar. Mellan Junsele och Nordankäl är det även flottat kabel.
Upphandlad entreprenör för grävning och flottning: Skarta
Ramsele - Terrsjö
Ramselevallen, Nässjö och Högberget till Terrsjö
Grävning pågår.
Upphandlad entreprenör för grävning: Skarta
2019-11-07: Vi stoppar grävningen längs väg 965 genom Ramselevallen för säsongen. Anledningen är att vi på grund av artrik vägkant ej har tillstånd från Trafikverket att gräva i det aktuella området när det nu är tjäle i marken. Grävarbetet återupptas så fort som möjligt nät tjälen gått ur marken under våren och vi räknar med att kunna leverera färdiga anslutningar under hösten 2020.
Näsåker Projekt 2019
Forsås, Forsåsmon, Hägel, Häxmo, Åsmon, Krånge, Sörmoflo och Norrmoflo
Grävning på sträckan är nästan klar överallt.
Upphandlad entreprenör för grävning: Tottes svets och industrimontage AB
Installationer pågår. Färdiga installationer beräknas i hela området till sommar 2020
Upphandlad entreprenör för installation: Mo Telekom
Näsåker Projekt 2020
Mo/Norrtannflo, Lidgatu, Näsåker, Kläpp, Västanbäck, Rå, Vigdan, Lilltjärnmyran, Hålafors, Betåsen och Söderfors.
Vi uppmanar att alla de som anmält intresse och vill ansluta sig, men ännu inte skickat in något anslutningsavtal, att göra det senast till 14 februari 2020. Därefter kommer de adresser som vi har ett noterat intresse på men inget avtal att tas bort från våra projekteringsunderlag för anslutningar i området.
Grävning i området beräknas starta i maj 2020.
Graninge
Viksmon, Staviken, Tjäders, Graningebruk, Hult, Sunne, Böle och till Östergraninge samt Gåstjärnsberget och Minkelberget.
Grävning av stomnät samt borrningar under infarter och vägar pågår.
Upphandlad entreprenör för grävning: NCC
Helgum Norra
Östergransjö, Hammar, Fanby, Öden, Näs, Ås, Rådom, Mo, Mobränna, Gagnet, Holmstrand och Ärtrik.
Grävning beräknas påbörja under 2020.
Lägerbacken - Österås (väg 952)
Lägerbacken, Västerflo, Österflo och delar av Österås
Bidragspengar är beviljade för ortsammanbindande nät (stomnät) men ej för kundanslutningar. Stadsnätet kommer göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för anslutning till de som bor längs sträckan.
Utskick är gjort till alla berörda fastighetsägare med information samt avtal som skall vara stadsnätet till handa senast 28 februari 2020 om man önskar ansluta.
Informationsmöte hålls 12/2 kl 18.00 i stadsnätets lokaler på Granvågsvägen i Sollefteå.

TIDIGARE ÅRS PROJEKT

Boteå
Grävning till kunder vid badplatsen i Undrom beräknas påbörja under februari 2020. Installationer utförs efter slutförd grävning. Mer information kommer under våren.
Grav_Planvagen2
DBCom_Nasaker2
Observera att alla tidsangivelser är en uppskattning och att de kan ändras under projektens gång. För de som tillkommer sent gör Stadsnätet en bedömning från fall till fall gällande pris och villkor.