Hoppa direkt till innehåll

STATUS PROJEKTOMRÅDEN 2022

Storfinnforsen

Högberget till Storfinnforsen
Projektledare: Dennis Tjärnberg
Upphandlad gräventreprenör: E. Karlströms AB
Installationer utförs höst 2023. Upphandlad entreprenör för installation: DB Com AB

Junselevallen

Vallnäset till Junselevallen
Projektledare: Dennis Tjärnberg
Stomnät klart. Områdesnät klart. Upphandlad gräventreprenör: E. Karlströms AB
Installationer utförs höst 2023. Upphandlad entreprenör för installation: DB Com AB

Högenvägen, Näsåker

I anknytning till att kommunen gräver för nytt vatten och avlopp görs gatan om. I samband med att gatan görs om har stadsnätet samförlagt med kommunen där det var möjligt. Erbjudande om fiberanslutning är skickat till berörda fastigheter på Högenvägen och avtal skulle vara inne till i mitten av juni 2023.

Granvåg-Ön

Granvåg till Ön.
Vi bygger ortsammanbindande fiberstomnät för att förbereda för vidare arbete med att ansluta bostäder och företag.
Projektledare: Peter Grundström
Grävning av stamnät klart. Upphandlad gräventreprenör: Stamnäs Entreprenad
Vi väntar besked om ansökta bidrag för områdesnät.
Ring oss gärna om du har funderingar! 0620-68 28 30 alt 0620-68 28 29

Graninge

Grunne/Brännan - Bullerbo
Vi väntar besked om ansökta bidrag.
Ring oss gärna om du har funderingar! 0620-68 28 30 alt 0620-68 28 29