Hoppa direkt till innehåll
dittnat

Finansiering

Precis som övriga Sverige arbetar Sollefteå kommun med de bredbandsmål som är satta, där 95% av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit år 2020 och ett helt uppkopplat Sverige år 2025.
Sollefteå Stadsnät finansieras främst genom de intäkter som inkommer från anslutningar och nätavtal. I vissa områden, särskilt i glesbygd och utanför tätorterna, behövs ytterligare finansiering.

EU-bidrag

EU-bidrag är en viktig komponent när vi bygger stadsnätet i glesbygd där det är långa avstånd som måste grävas för att bygga ut stadsnätet. Tack vare stöd via samfinansiering med EU-bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Unionens Jordbruksfond kan även boende på glesbygden erbjudas anslutning till Sollefteå Stadsnät till ett mycket förmånligt pris.
EU-bidrag betalas endast ut en gång per område, så om du bor i ett område som omfattas av EU-bidrag är det viktigt att du tar chansen och ansluter dig när du bli erbjuden. Utan sådant bidrag är priserna markant högre på glesbygden och snittkostnaden för att ansluta en villa uppgår då istället till ungefär 46 000 kr.