dittnat

EU-bidrag

Sollefteå Stadsnät finansieras främst genom de intäkter som inkommer från anslutningar och nätavtal. Vissa områden, särskilt i glesbygd och utanför tätorterna, samfinansieras med EU-bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Unionens Jordbruksfond.
EU-bidrag är en viktig komponent när vi bygger stadsnätet i glesbygd där det är långa avstånd som måste grävas för att bygga ut stadsnätet. Tack vare sådant stöd kan även boende på glesbygden erbjudas anslutning till Sollefteå Stadsnät till ett mycket förmånligt pris.
EU-bidrag betalas endast ut en gång per område, så om du bor i ett område som omfattas av EU-bidrag är det viktigt att du tar chansen och ansluter dig när du bli erbjuden. Utan sådant bidrag är priserna markant högre på glesbygden och snittkostnaden för att ansluta en villa uppgår då istället till ungefär 46 000 kr.
Läs mer om de bidrag som lämnas för respektive område här till höger.
EUlogo_Inv_sve_v_RGB