Serviceguide

internet-1

Internet

Snabb, snabbare, snabbast. Med en fiberanslutning behöver du inte byta lösning vart tredje år för att hänga med. Vi ökar prestandan i nätet vart efter behoven växer och ger dig ett snabbt och framtidssäkert Internet. 100 Mbit/s eller 1 Gbit/s idag, 100 Gbit/s imorgon.

Villor anslutna före 2013 kan behöva uppdatera Mediaboxen, eller komponenter i den, vid beställning av hastigheter över 100 Mbit/s. Detta kan vara förenat med en engångskostnad. Kontakta Sollefteå stadsnät för mer info.