Hoppa direkt till innehåll
anslutdignu2

Bredband i Sollefteå 2.0 (slutfört)

Offentlig medfinansiering BRIS 2.0

Projektet Bredband i Sollefteå (BRIS 2.0) omfattade bland annat utbyggnad av ortsammanbindande nät mellan Bölen-Edensforsen-Uman-Mo, Ramsele-Ovanmo och Holafors-Ramsele. Villor anslöts i bland annat byarna Eden, Uman, Mo, Ovanmo, Stömnäs och Imnäs samt Skärvstavägen i Sollefteå.
Fiberutbyggnaden i detta område har offentliga medfinansiärer i form av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, samt Sollefteå Kommun.
 Offentlig medfinansiering  
 Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond 1 379 877 kr
 Sollefteå kommun 1 379 877 kr
Fastigheter
 Antal anslutna Antal anslutningsbara
 1263 1479
Projektet är avslutat.