Hoppa direkt till innehåll
anslutdignu2

Anslut din villa

Tänk på hur samhället idag hanterar och sprider information, både allmänt och till dig som enskild privatperson. Fundera även på hur du själv tar emot och skickar information, både i arbetet och privat.

Det självklara valet

Ärenden som tidigare gjordes öga mot öga på ett kontor görs idag via dator och telefon med hemsidor och appar. Vi ser allt mindre på TV i realtid utan väljer istället att se när det passar över playtjänster och streaming. Alla dessa aktiviteter ställer stora krav på det bredbandsnät vi har. Det är därför dags att byta ut de gamla kopparledningarna till framtidens hållbara digitala teknik – fiber. Via stadsnätet får du en framtidssäker bredbandsanslutning som klarar av de krav på teknik som finns på tjänster idag och imorgon.
Så varför ska du välja fiber? Kanske för att du vill välja framtiden.

Förfrågan/Avtal

Du som är intresserad av att ansluta ditt hus börjar med att göra en förfrågan till oss. Maila till Glöm inte bort att ange ditt namn, ditt telefonnummer och vilken adress/fastighetsbeteckning som förfrågan gäller. En förfrågan är inte bindande. Efter att förfrågan kommit in tittar vi på vilket pris och förutsättningar för anslutning vi kan erbjuda och skickar därefter ut ett anslutningsavtal till dig. På avtalet finns ett sista datum för inlämning. Du fyller i avtalet och skickar tillbaka det till oss. När vi fått ditt avtal skickar vi en bekräftelse på att vi mottagit det.
Om ni är flera i ett område som är intresserade av anslutning kan ni göra en gemensam förfrågan. Maila då en lista till oss på vilka adresser som intresset finns på. Skicka till
Enskilda personer som skickar förfrågan får avtal om vi bedömer att anslutning är möjlig. Där det finns flera förfrågningar i ett och samma område skickas avtal ut och då tas beslut om anslutning eller inte för hela området. Byggbeslut tas utifrån inkomna avtal så det är viktigt att man skickar in sitt avtal om man vill ansluta.

Byggbeslut

Som grund för beslut om anslutning görs en grovprojektering/områdesindelning utifrån avtal och hur det ser ut i närområdet. Vid beslut att bygga meddelas detta genom beställningsbekräftelse/anslutningsbesked. Då blir avtalen bindande. Avtal rivs vid beslut att inte bygga. Vid byggbeslut sätter vi oftast upp skylt (liknande en mäklarskylt) vid tomtgräns som visar att fastigheten ska anslutas. Observera att skylten inte anvisar till vilken punkt du ska gräva.
Detaljprojektering och planering i område
När vi detaljplanerar för utbyggnaden till ett område så projekterar vi hur varje villa ska anslutas. Då fastslås anslutningspunkten för varje fastighet till vilken den egna grävningen ska göras.
Detta steg i processen är det mest tidskrävande internt för oss på stadsnätet. Här händer mycket som du som kund inte ser. Bland annat hanterar vi i detta steg tillståndsansökningar till myndigheter (t.ex. kommun, Trafikverket och Länsstyrelse) och privatpersoner (markavtal). Vi upphandlar och tilldelar även entreprenad för arbete som ska utföras i området.

Markavtal

Ibland, för att komma åt den/de fastigheter som ska anslutas är det på vissa ställen nödvändigt att passera över andra fastigheter. I dessa fall vill vi teckna markavtal med berörda fastighetsägare för upplåtelse av marken där fiberkabeln ska förläggas. Markavtalet reglerar stadsnätets rätt att ha kabeln i backen samt till vilka villkor.

Egen grävning

Varje fastighetsägare som ansluter sitt hus ombesörjer grävning på egen fastighet till anvisad anslutningspunkt. Sollefteå stadsnät gräver och lägger ner fiber fram till anslutningspunkt. Tillsammans med en tidplan och anvisning hur den egna grävningen ska utföras skickar vi ut en karta som visar din anslutningspunkt. Material för förläggning står stadsnätet för och finns att hämta på angivna utlämningsställen. Den egna grävningen ska vara klar när maskinerna går förbi för att skarvningsarbetet ska gå så smidigt som möjligt. Det är därför viktigt att följa den angivna tidsplanen. Håltagning i husvägg och indragning av fiberslang samt det slutgiltiga arbetet med installation av utrustning inne i huset utförs i stadsnätets regi.

Grävning/Förläggning

Där stadsnätet utför grävning görs detta av upphandlad entreprenör. Efter grävarbetet görs en grovåterställning.

Installation

När all grävning och förläggning är klart är det dags för leverans. Vi utför håltagning i husvägg blåser in fiber in i huset och installerar Mediabox hemma hos dig. Observera att blåsning och installation inte alltid görs vid samma tillfälle. Installation föregås alltid av en tidsbokning. Efter att installation är klarrapporterad skickas en leveransbekräftelse ut.

Driftsättning

Vi dokumenterar, kontrollerar och aktiverar fiberanslutningarna i området.

Beställning tjänst

Nu är din anslutning klar och du kan beställa tjänst. Läs mer i vår tjänsteguide.