foreningen

Bostadsrätt och samfällighet

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet finns möjlighet för en framtidssäker fiberanslutning i ett öppet nät även för dig. Vi har redan anslutit ett stort antal föreningar/samfälligheter till vårt nät.

Redan ansluten adress

Om du bor på en ansluten adress/lägenhet kan du redan idag teckna nätavtal och beställa tjänst. Teckna nätavtal genom att ladda ner beställningsblankett och skicka in till oss eller teckna avtal digitalt med e-legitimering.
En del föreningar och hyresvärdar tecknar kollektiva avtal för alla boende i ett bestånd. I dessa fall behöver varje boende inte teckna nätavtal med stadsnätet. Hör dig för med föreningen eller hyresvärden vad som gäller där du bor.

Föreningens intresseanmälan

Du som är/vill vara kontaktperson för din förening kan göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får ni ett avtalsförslag och beslutsunderlag.

Du som bor i bostadsrätt eller samfällighet

Påverka din styrelse. Du kan skicka en Knuffa på-anmälan till oss som visar ditt intresse. När tillräckligt många gjort det kontaktar vi styrelsen och berättar om intresset som finns i föreningen och diskuterar de förutsättningar som finns för anslutning.