Hoppa direkt till innehåll
anslutdignu2

Leader (slutfört)

Projektering av bredband i 30 byar

Projektet omfattade projektering och budgetering av områdesnät i 30 byar i Sollefteå kommun. Byarna som ingick i projektet var Ed, Ön, Sand, Österrå/Västerrå, Resele, Myre, Gåsnäs, Omnäs, Strand, Rödsta, Tängsta, Höven, Sorte, Västanå, Hålaforsen, Söderfors, Kvarnå, Nordantjäl, Lillterrsjö, Sel, Ramneå, Edsele, Meåstrand, Gideåberg, Holmsta, Västby, Helgumsby, Guxås, Husnäs och Västergransjö.
 Projektstöd Leader  
 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 428 000 kr
Projektet är avslutat.