dittnat

Ledningsanvisning

Vi erbjuder kostnadsfri ledningsanvisning för alla som ska utföra grävarbeten inom Sollefteå kommun. Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du gräver av en ledning och inte begärt anvisning.
Ledningsanvisning ska beställas av den som ska utföra grävarbetet och i god tid innan grävstart.
Vid begärd ledningsanvisning på fastighet meddelar vi om stadsnätsfiber finns förlagd på fastigheten eller inte. I de fall fiber finns på fastigheten lämnar vi antingen kartunderlag eller åker ut och markerar på plats var fibern finns förlagd.
Ledningsanvisningen är kostnadsfri om man kan vänta upp till fem (5) arbetsdagar. Vill man ha anvisningen utförd snabbare tillkommer en engångskostnad. Ledningsanvisning vid akutjobb såsom vattenläckor och liknande är kostnadsfri även om de utförs på jourtid.
Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du gräver av en ledning och inte begärt anvisning.
Ledningsanvisning begär du snabbt och enkelt på Ledningskollen.se. Registrera dig där och begär anvisning.
Kontakta oss