Hoppa direkt till innehåll
dittnat

Ledningsanvisning

Vi erbjuder kostnadsfri ledningsanvisning för alla som ska utföra grävarbeten inom Sollefteå kommun. Ledningsanvisning ska beställas av den som ska utföra grävarbetet och i god tid innan grävstart.
Vid begärd ledningsanvisning på fastighet meddelar vi om stadsnätsfiber finns förlagd på fastigheten eller inte. I de fall fiber finns på fastigheten lämnar vi antingen kartunderlag eller åker ut och markerar på plats var fibern finns förlagd med sprayfärg (neongul/gulgrön färg) eller käppar. I vissa fall kan signalen vara dålig när vi anvisar en ledning. Räkna inte alltid med att anvisningen (sprayade streck eller käppar) är 100% exakt där kabeln går. Små avvikelser kan förekomma.
Ledningsanvisningen är kostnadsfri och vi försöker utföra den inom fem (5) arbetsdagar. Vill man ha anvisningen utförd snabbare tillkommer en kostnad. Ledningsanvisning vid akutjobb såsom vattenläckor är kostnadsfri även om de utförs på jourtid.
Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du gräver av en ledning och inte begärt anvisning.
Ledningsanvisning begär du snabbt och enkelt på Ledningskollen.se. Registrera dig där och begär anvisning.