Hoppa direkt till innehåll
dittnat

Sponsring

Med en vilja att hjälpa till att ge barn och ungdomar i kommunen möjlighet och förutsättningar att prova på och utöva idrotter och fritidsaktiviteter som främjar rörelse, välbefinnande och god hälsa har Sollefteå stadsnät satt följande riktlinjer för sponsring.

Vad vi sponsrar

Sollefteå stadsnät inriktar sig till att främst sponsra idrottsklubbar/föreningar och evenemang som främjar barn och ungdomars fritidsaktiviteter med fokus på rörelse/idrott och miljöarbete.
Vi sponsrar inte politiska eller religiösa verksamheter, kontroversiella verksamheter eller aktiviteter som innebär fara för liv och miljö. Vi sponsrar inte heller enskilda personer eller studieresor.

Förutsättningar för sponsring

  • Stadsnätet sponsrar föreningar och evenemang främst inom idrott och miljöarbete, framför allt med inriktning på barn och ungdomar.
  • Parterna vid sponsring är å ena sidan Sollefteå stadsnät och å andra sidan den förening/verksamhet som stadsnätet sponsrar (den sponsrade parten).
  • Den sponsrade parten ska vara verksam eller ha aktivitet inom Sollefteå kommun.
  • Skriftligt avtal mellan parterna ska upprättas. I detta avtal ska båda parters åtagande kring sponsringen framgå.
  • Den sponsrade parten bör kunna redovisa hur sponsringsmedlen kommer att användas och vilken nytta sponsringen kommer att göra.
  • Den sponsrade parten ska ha/bedriva ungdomsverksamhet och sponsringsmedlen ska främst gå till denna.
  • Den sponsrade parten ska bedriva samhällsnyttig verksamhet och det ska vara positivt för Sollefteå stadsnät att kopplas samman med den sponsrade parten.
  • Den sponsrade parten bör ha ett program för hur man arbetar mot användning av alkohol, droger och prestationshöjande preparat.