Hoppa direkt till innehåll
dittnat

Nätets uppbyggnad

Ett Stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation - till exempel Internet, telefoni och TV, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag. Sollefteå stadsnät är uppbyggt på fiberteknik och når idag ut till ett stort antal hushåll och företag runt om i hela kommunen.

Stadsnätets utbredning

Stadsnätet ansluter fem olika kommundelar i Sollefteå kommun; Sollefteå, Junsele, Näsåker, Långsele och Ramsele och därtill Boteå, Helgum, Graninge och ett stort antal kringliggande byar. I varje av de anslutna tätorterna finns ett stamnät, så kallat backbone. Stamnäten är byggda i en ringstruktur vilket gör nätet redundant. Det innebär att nätet fungerar även i händelse av t.ex. avgrävning eller annat fysiskt avbrott.
I alla större områden finns en spridningsnod i stamnätet. Från spridningsnoderna grenar sig mindre spridningsnät, så kallade accessnät, ut i områdena och gör det möjligt att ansluta villor, företag och flerbostadshus till stadsnätet. Varje ansluten fastighet har utrustning som ger tillgång till Ethernet-uttag, alltså ett vanligt dator-uttag för internet.

Fibertekniken

Vårt nätverk använder sig av glasfiber, vilket skiljer sig markant från de äldre generationens nätverk där kopparkablar använts. Glasfiber är en tunn glasledning som leder ljus i form av laser för att förmedla data. Eftersom det är ljus som används så är kommunikationen snabb som ljusets hastighet, vilket är den högsta hastigheten vi idag känner till kan uppnås. Detta gör att fibernätet kan leverera enormt mycket mer data till en oerhört mycket högre hastighet än kopparnätet någonsin kan uppnå. Det ger lägre svarstider, snabbare internet och bättre bild. Vi vågar nog säga att det är ett grundkravet för att kunna använda de tjänster som utgör internet och vardaglig media.